Rekreačný poukaz pre zamestnancov

Rekreačné poukazy od 1.1.2019 Vám preplatia DOVOLENKU

Rekreačný poukaz pre zamestnancov je možné využiť od 1.1.2019 na základe novely Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorá bola schválená dňa 23.10.2018 Národnou radou SR.
 

Svoj príspevok na rekreáciu využite  jednoducho. Vyberte si pobytový balík z našej ponuky. Musí obsahovať  najmenej dve prenocovania na území SR, pričom môže zahŕňať aj stravovacie, wellness prípadne aj ďalšie služby.
 


Pri rezervácii pobytu, prípadne pri nástupe na pobyt nás informujte o fakturácii pre účely získania príspevku na rekreáciu. Zároveň je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu osoby, ktorá si príspevok uplatňuje.

Faktúru, ktorú obdržíte za pobyt si uschovajte a najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie musíte zamestnávateľovi predložiť účtovné doklady a on Vám príspevok na rekreáciu poskytne podľa dohody, prípadne v najbližšom výplatnom termíne.
PRESNÝ POSTUP A PODIENKY K PREPLATENIU SI OVERTE U VÁŠHO ZAMESTNÁVATEĽA.

Pripravíme Vám aj pobyt podľa Vašich požiadaviek.
 

Máte otázku? Napíšte nám!


PODMIENKY NA ZÍSKANIE POUKAZU

KTORÝ ZAMESTNANEC MÁ NÁROK

 • zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov (za predpokladu, že jeho zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov)
 • zamestnanec s kratším pracovným časom, ktorý odpracoval najmenej 24 mesiacov- pomerne. Maximálna suma príspevku sa pomerne zníži.
 • za kalendárny rok môžete požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa
 • príspevok na rekreáciu sa vzťahuje aj na štátnych zamestnancov, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.
 • to, či spĺňate podmienky pre príspevok na rekreáciu sa posudzuje KU DŇU začatia rekreácie

ZA AKÝCH PODMIENOK MI ZAMESTNÁVATEĽ PRISPEJE

 • zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov
 • zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov môže ale nemusí poskytnúť príspevok na rekreáciu za rovnakých podmienok
 • o príspevok na rekreáciu musíte ako zamestnanec požiadať zamestnávateľa, nebude ho dávať automaticky

Koľko?

 • Zamestnávateľ poskytne príspevok vo výške 55% oprávnených výdavkov, najviac však do výšky 275 EUR za kalendárny rok.

To znamená, že v prípade ak zamestnanec vynaloží na rekreáciu 500 € a viac ročne, zamestnávateľ zamestnancovi na túto rekreáciu prispeje maximálnou sumou 275 € ročne (z dôvodovej správy k zákonu).

Musí zamestnanec tento príspevok vyčerpať naraz alebo aj viackrát?

 • nemusí naraz, môže aj na viackrát za kalendárny rok

Zamestnávateľ vám môže prispieť na tieto oprávnené výdavky

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
 • sú aj preukázané výdavky zamestnanca  na manžela,
 • vlastné dieťa zamestnanca
 • dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení
 • a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.